Rejestry i ewidencje - Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach:

Wydział Prewencji:

- Rejestr Spraw o Wykroczenia

- książka doręczeń miejscowych

- dziennik telefonogramów wchodzących i wychodzących

- rejestr kart MRD-5

- książka wydania sprzętu

- rejestr pakietów krwi

- książka interesantów

- rejestr wyjść w godzinach służbowych

- książka kontroli jednostki

- rejestr osób skazanych i tymczasowo aresztowanych

- rejestr interwencji

- książka holowań pojazdów

- książka przebiegu służby

- ewidencja kluczy

- książka alkometru

- książka alkomatu

 

Wydział Kryminalny:

 

- Rejestr Śledztw i Dochodzeń

- Rejestr Postępowań Sprawdzających

- Rejestr Osób Poszukiwanych

- Książka doręczeń miejscowych

- rejestr przesyłek pocztowych

 

Sekretariat główny:

 

- Dziennik korespondencji wchodzącej i wychodzącej

- Dziennik decyzji KPP

- Dziennik ewdencyjny interesantów

- rejestr pieczęci i referentek

- Rejestr dzienników i teczek

- Rejestr przesyłek pocztowych

- Rejestr skarg i wniosków

 

Ochrona Informacji Niejawnych:

 

- Rejestr prowadzonych postępowań sprawdzających

- Rejestr osób, którym wydano zaświadczenia

- Rejestr prowadzonych kontroli postępowań sprawdzających

 

Kadry:

 

- Rejestr przepisów i aktów prawnych

- Rejestr udostępnionych akt archiwalnych

- Rejestr badań profilaktycznych

- Ewidencja  urlopów

- Rejestr rozkazów personalnych Komendanta Powiatowego

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.12.2015
Data modyfikacji 05.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Szymczyk/ Jednoosobowe Stanowisko ds. Łączności i Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Adamek/ Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych/ Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Adamek
do góry