Procedury realizacji badań w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury realizacji badań w Policji

Procedury realizacji badań w Policji

  1. Procedury postępowania w przypadku wniosków o wyrażenie zgody na realizację badań przez podmioty zewnętrzne wśród funkcjonariuszy/ pracowników Policji, zwane dalej Procedurami, dotyczą wszystkich osób oraz instytucji naukowych oraz pozanaukowych, które przysyłają prośby o wyrażenie zgody na realizację badań opinii i postaw funkcjonariuszy/ pracowników Policji.
  2. Procedurę związaną z badaniem, przeprowadzanym na terenie jednego województwa/ szkoły policyjnej/ WSPol realizuje właściwa komenda wojewódzka (Komenda Stołeczna) Policji lub szkoła policyjna. Procedurę związaną z badaniem, realizowanym na terenie więcej niż jednego województwa/ szkoły policyjnej realizuje Komenda Główna Policji.
  3. Zgody udziela kierownik jednostki, w której planowana jest realizacja badania, po zapoznaniu się ze szczegółowym projektem badania, stanowiskiem biur/ wydziałów merytorycznych, wytypowanych do badania jednostek oraz – w przypadku badań na terenie Komendy Głównej Policji – również z opinią pracownika komórki realizującej koordynację badań na temat zasadności i możliwości przeprowadzenia danego projektu w Policji.
  4. Badania realizowane w jednostkach organizacyjnych Policji nie mogą obciążać w żaden sposób budżetu Policji oraz wpływać negatywnie na organizację pracy w jej jednostkach.
  5. Udział policjantów/ pracowników Policji w badaniach jest całkowicie dobrowolny. Pomimo wyrażenia zgody przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji na realizację badania policjant/ pracownik Policji zawsze ma prawo odmówić w nim udziału.

Procedura_ost

Nowy wniosek

Metryczka

Data publikacji 02.12.2015
Data modyfikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Szymczyk
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymczyk Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymczyk
do góry